Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Norge

Norge

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Om høyspent og sjøkabler

Om høyspent og sjøkabler

Hva knytter strømnettet til bærekraftighet?
Kabelløsninger som følger opp utviklingen av smartere og mer miljøvennlig strømnett.

Fra Asia til Amerika, og fra Europa til Midtøsten og Afrika finnes Prysmian Groups kabelløsninger i hjertet av utviklingen av strømnett på verdensbasis. Vi hjelper store institusjoner med å overføre og fordele strøm til kundene. Med en høy produksjonsevne og en forpliktelse til FoU, designer, produserer og installerer vi høyspent- og sjøkabler, samt systemer med lav, middels, høy og ekstra høy spenning sammen med nettverkskomponenter og verdiøkende teknikktjenester. Prysmian Group er svært miljøbevisst, samtidig som vi er en konstant pådriver for nyskapning i bransjen.  Målet er å optimalisere prosesser i forsyningskjeden, redusere de totale eierskapskostnadene for våre kunder og hjelpe dem med å oppnå bærekraftig, lønnsom vekst.

For mer informasjon klikk på: http://hv-submarine.prysmiangroup.com