Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Norge

Norge

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Om militær og forsvar

Om militær og forsvar

Dette er de mest spesialiserte kablene til Specialties & OEM. Forsvarsenheten til Prysmian Group produserer wire og kabelprodukter laget for militært bruk og forsvarsbruk på tvers av kloden.  Dette området fokuserer på kabler som brukes i tøffe forhold, produkter som har unike ytelseskrav, eller som krever kompliserte konstruerte løsninger. Forsvarsenheten leverer høyspentkabler og sjøkabler, sonar, kommunikasjonssystemer for felt og andre unike anvendelsesområder. Prysmian Group deltar også i utviklingskontrakter med både regjering og forsvarskontraktører for å produsere nye kabelprodukter for spesielle anvendelsesområder.  Produktutvalget vårt er svært mangfoldig og omfatter kraftkabler, kontroll- og instrumentkabler, kabler for dataoverføring (inkludert optisk fiber) og kombinasjoner i en felles pakke. Vi har dokumentert våre verdier overfor forsvarskontraktører over hele verden i over hundre år.  Produktene våre overholder de strengeste kravene fra en rekke nasjonale militære standarder slik som franske NF, britiske Def Stan, tyske VG og amerikanske MILSPEC. Prysmian Groups forsvarskabler gir høy ytelse og sikkerhet når det gjelder; pålitelighet, ekstrem mekanisk påvirkning, tøft miljø, lav røyksvakhet/ingen halogener, kompakthet, beskyttelse mot elektromagnetiske forstyrrelser og andre viktige detaljer for verdens militære styrker.

For mer informasjon klikk på: http://military-defense.prysmiangroup.com