Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Norge

Norge

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Om e-verk

Om e-verk

Prysmian Groups produktportefølje for kraftdistribusjonsmarkedet inkluderer mellomspent kabelsystemer med alle typer nettverkskomponenter – for tilkobling av industrielle bygg og/eller boliger til den primære kraftfordelingen, samt lavspent kabelsystemer for kraftfordeling og kabling til bygninger.

Hvordan vi arbeider
Prysmian Group er en løsningsorientert leverandør med nære relasjoner til sine kunder. Vi lytter nøye til våre kunders krav, noe som betyr at vi er i stand til å forstå markedsbehovet og imøtekomme unike behov. Produktene er designet og skapt i overensstemmelse med internasjonale bransjestandarder med det formål å tilfredsstille gjeldende krav og forbedre miljøytelsen, redusere bruk av skadelige substanser og redusere forurensning. Prysmian Group dominerer det teknologiske bildet innen strømkretsutvikling, enten det er ingeniørvitenskap, design, produksjon, installasjon og/eller vedlikehold. Vi har en klar tilnærming, som gir kundene fordelen av en lavere total eierskapskostnad. Store e-verkskunder installerer for tiden Prysmian Groups kraftdistribusjonsløsninger og drar nytte av ovennevnte fordeler.

For mer informasjon klikk på: http://power-distribution.prysmiangroup.com