Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Norge

Norge

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

12, 24 og 36 kV kraftkabel Røyksvak

12, 24 og 36 kV kraftkabel Røyksvak

Finn vår produktoversikt på www.draka.no


TSLI 12kV al

Halogenfri, flammehemmende og selvslukkende ved brann. Røykutvikling ved brann er liten, lav røyktetthet (gjør evakuering lettere) og er ikke skadelig for elektrisk utstyr. Distribusjonskabel for innendørs bruk i 3-fase forlegning. Kan forlegges i rør og i bakken. Kabelen er aksielt og radielt vanntett.


TSLI 24kV al

Halogenfri, flammehemmende og selvslukkende ved brann. Røykutvikling ved brann er liten, lav røyktetthet (gjør evakuering lettere) og er ikke skadelig for elektrisk utstyr. Distribusjonskabel for innendørs bruk i 3-fase forlegning. Kan forlegges i rør og i bakken. Kabelen er aksielt og radielt vanntett.


TSLI 36kV al

Halogenfri, flammehemmende og selvslukkende ved brann. Røykutvikling ved brann er liten, lav røyktetthet (gjør evakuering lettere) og er ikke skadelig for elektrisk utstyr. Distribusjonskabel for innendørs bruk i 3-fase forlegning. Kan forlegges i rør og i bakken. Kabelen er aksielt og radielt vanntett.