Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Norge

Norge

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

1kV Kraftkabel

1kV Kraftkabel

Finn vår produktoversikt på www.draka.no


PROlight 0,6/1 kV

Veglys og jordkabel med aluminiumsleder

Halogenfri, flammehemmende og selvslukkende ved brann. Røykutviklingen ved brann er liten og har lav røyktetthet (gjør evakuering lettere) og er ikke skadelig for elektrisk utstyr. Åpen fast forlegning, innendørs og utendørs, i rør og i bakken/vann.  Ikke for bruk i eksplosjonsfarlige rom. Kan nedpløyes.
UV-bestandig. Forsiktighet utvises ved forlegning under 0°C


TFXP 1kV al

Jordkabel med aluminiumsleder

Tillatt forlagt i jord uten ekstra beskyttelse, og som inntakskabel til første fordelingsskap i bygning. Denne  kabel for 230/400V spenningssystem, er "dobbeltisolert" og har isolert Gul/Grønn PE/PEN-leder. 

 

Produktet er ikke tillatt for alminnelig bruk i bygnings-installasjoner.


TFXP-JN 1kV

Jordkabel med fiberrør  

"Dobbeltisolert" kabel som tillates forlagt uten ekstra beskyttelse, og som inntakskabel til første fordelingsskap i bygningen. Parallelt med kabelen under en felles ytre kappe i 8-talls form ligger et 8mm eller 12mm JN-rør som er beregnet for å blåse inn en fiberkabel etter at kabelen er forlagt.


EX 1kV al

Hengekabel

Fordelingsanlegg inntil 1 kV. Tillatt også som krysningsledning og stikkledning. Hengeledning kan også monteres i tuneller dersom Elektrisitetstilsynets anbefalinger følges. REN-publikasjon beskriver bygging og drift.


TFSP 1kV al

Installasjon- og jordkabel 

Kraftkabel med inntil 1 kV driftspenning. Tillatt innendørs, utendørs og som jordkabel uten ekstra beskyttelse.