Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Norge

Norge

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Kobbertråd og leder

Kobbertråd og leder

Finn vår produktoversikt på www.draka.no


KGF

Glødet, flertrådet blankt kobber.IEC 60228 Klasse 2

  


KHF

Hardtrukket, flertrådet, blank kobberleder, IEC 60228 klasse 2