Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Norge

Norge

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Kraft Flyplasskabel

Kraft Flyplasskabel

Finn vår produktoversikt på www.draka.no


PFSP 1kV

Flyplasskabel  med kobberleder

Spesialkabel til flyplassbelysning. Tillatt forlagt innendørs, utendørs og i jord uten ekstra beskyttelse. Tilfredstiller kravene til Luftfartsverkets hovedorganisasjon.


EFSP 3kV

Flyplasskabel  med kobberleder

Spesialkabel til flyplassbelysning. Tillatt forlagt innendørs, utendørs og i jord uten ekstra beskyttelse. Tilfredsstiller kravene til Luftfartsverkets hoved­organisasjon.


PFSP-EMC 5kV

Flyplasskabel  

Spesialkabel til flyplassbelysning. Primærkabel til banebelysning. Tillatt forlagt innendørs, utendørs og i jord uten ekstra beskyttelse. Cu-skjermen er 100 % tett, har lav koblingsimpedans og oppfyller EMC-direktivet.


PFSP 6kV  

Flyplasskabel  

Spesialkabel til flyplassbelysning. Primærkabel til banebelysning. Tillatt forlagt innendørs, utendørs og i jord uten ekstra beskyttelse. Produktet oppfyller norske klimakrav.