Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Norge

Norge

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Om fornybar energi

Om fornybar energi

Hva kobler bærekraftige idéer til virkelige resultater? Kabelløsninger som er tilpasset produksjon og leveranse av fornybar energi, og som imøtekommer et voksende behov for kraft. Verden er stadig på jakt etter fornybar og bærekraftig vind- og solenergi. For å imøtekomme dette hjelper Prysmian Group bedrifter i bransjen for fornybar energi å dekke disse behovene. Vår teknologi er tilpasset denne sektoren. Vi følger opp drift av turbinprodusenter, kontraktører og utviklere, nettoperatører, systemer for generering av sol- og vindkraft og produsenter av solcellepanel. Prysmian Group er svært miljøbevisst, og driver nyskapning i bransjen. Vi hjelper partnere innen fornybar energi med å levere fordelaktive produkter for framtiden til både vår felles verden og deres egen forretningsvirksomhet.

Service
Fornybar energi - solenergi
Ved å bruke kjerneerfaring i planlegging, ledelse av konstruksjonsanlegg, stålkonstruksjon og elektrisk montering, har vi levert komplette servicepakker for bruksklar konstruksjon av systemer for solparker og flate tak i hele verden. I tillegg tilbyr vi drift, vedlikehold og reparasjonstjenester for anlegg.

Fornybar energi – vindkraft
Ved å gå inn i bransjen for fornybar energi for vindkraft, utvidet vi porteføljen vår betraktelig. Prysmian Group utfører installasjon og verifisering på elektriske systemer og utstyr, reparasjon og vedlikeholdsarbeid vedrørende alle elektriske installasjoner, og generelle reparasjoner. Dette inkluderer også høyspennings- og mellomspenningsnivåer, sammenkoblingen av vindturbiner og/eller interne installasjoner av vindtårn.

For mer informasjon klikk på: http://renewable.prysmiangroup.com