Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Norge

Norge

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Instrument cable - fire resistant

Instrument cable - fire resistant

BXOI 0,6/1kV   

Fire resistante power cable, braided, halogen-free.

Bruksområde
Skjermet lagkabel for bruk i signalanlegg, på steder hvor den elektriske funksjonsevnen skal opprettholdes under brann. Tillatt brukt innendørs, utendørs og som jordkabel. Halogenfrie kabler anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann


BI(c) 250V 

Fire resistant Instrumentation cable, unbraided, screened, halogen-free 

Application
Unarmoured fire resistant cable for fixed installation in ships where cable protection is not required. Recommended for instrumentation, communication, control, alarm, emergency and critical systems. Can be installed and operated both indoors and outdoors.


BXOI(i) 250V 

Fire resistant Instrumentation cable, braided, individual pair screened, halogen-free

Application
Armoured fire resistant cable for fixed installation in ships where cable protection is required. Recommended for instrumentation, communication, control, alarm, emergency and critical systems. Can be installed and operated both indoors and outdoors.

 


BI(i) 250V

Fire resistant Instrumentation cable, unbraided, individual pair screened, halogen-free

Application
Unarmoured fire resistant cable for fixed installation in ships where cable protection is not required. Recommended for instrumentation, communication, control, alarm, emergency and critical systems. Can be installed and operated both indoors and outdoors.