Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Norge

Norge

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Om kommunikasjonskabler

Om kommunikasjonskabler

Ny bredbåndsteknologi for en verden i endring. Over hele verden avhenger økonomisk vekst, underholdning, sysselsetting, e-læring og e-helse mer og mer av fibernettverk. Bredbånd skaper nye livsstilsvalg og stimulerer til økonomisk vekst. Myndigheter og investorer oppdager i økende grad at tilgang til kommunikasjonsnettverk er vitalt for hjem og bedrifter både i og utenfor byer. Som et svar på dette introduserer Prysmian Telecom Solutions nye kablingsteknologier som leverer informasjon der det kreves, og kobler samfunn, land og kontinenter enda tettere sammen enn tidligere. Prysmian Group Telecom Solutions er medlem av Europa Cable og FTTH Councils i Europa, Nord-Amerika, Midtøsten, Nord-Afrika og Asia.