Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Norge

Norge

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

FTTH - Hvite kabler for synlig installasjon innvendig

FTTH - Hvite kabler for synlig installasjon innvendig

FTTH, 1fiber BendBrightXS, 2.8mm

Hvit og umerket for åpne installasjoner


FTTH, 1fiber BendBrightXS, 3.7mm

Hvit og umerket for åpne installasjoner


FTTH, 1-4 fibers BendBrightXS, 4.5mm

Hvit og umerket for åpne installasjoner