Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Norge

Norge

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Om Grossister og Installatører

Om Grossister og Installatører

Prysmian Groups produktportefølje for markedssegmentet installasjon inkluderer hovedsakelig faste og bøyelige bygningswirer, sammen med lavspenningskabler med termoplast og elastomerisolasjon for distribusjon av elektrisk strøm til boliger og industribygg. Brannhemmende kabler og halogenfrie kabler kompletterer utvalget som tilbys av Prysmian Group, og sørger for verdens mest avanserte og komplette utvalg.

Hvordan vi arbeider
Prysmian Group er en løsningsleverandør forpliktet til å holde seg tett til sine kunder og lytte nøye til deres krav, noe som betyr at vi er i stand til å forstå markedsbehovet og respondere på unike behov. Produkter designet og skapt i overensstemmelse med internasjonale bransjestandarder har som formål å tilfredsstille gjeldende krav, redusere bruk av skadelige substanser og redusere forurensning.

 

For mer informasjon klikk på: http://trade-installers.prysmiangroup.com