Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Norge

Norge

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Signal - / instrument kabel - Brannbestandig

Signal - / instrument kabel - Brannbestandig

FIRETUF BI 250V 

Halogenfri funksjonssikker under brann

Bruksområde
Faste installasjoner for nødbelysning og varslingsanlegg på steder hvor den elektriske funksjonsevnen skal opprettholdes under brann. Tillatt brukt innendørs og utendørs. Halogenfrie kabler anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann


FIRETUF BI(c) 250V

Halogenfri funksjonssikker under brann, skjermet parkabel

Bruksområde
Signalkabel for nødbelysning, høytalerkretser og varslingsanlegg med maks 250V spenning, på steder hvor den elektriske funksjonsevnen skal opprettholdes under brann. Tillatt brukt innendørs og utendørs . Halogenfrie kabler anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann.


FIRETUF BFSI-EMC 750V 

Halogenfri funksjonssikker under brann

Bruksområde
Skjermet lagkabel for bruk i signalanlegg, på steder hvor den elektriske funksjonsevnen skal opprettholdes under brann. Tillatt brukt innendørs, utendørs og som jordkabel. Halogenfrie kabler anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann