Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Norge

Norge

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Signal - / instrument kabel - Røyksvak

Signal - / instrument kabel - Røyksvak

BUS CABLE LSFROH

Halogenfri EIB/KNX data BUS kabel

Kontakt oss på 32 24 90 00 og be om produktavdeling for informasjon om kabelen.


IFLI 250V

Halogenfri brannalarm kabel, skjermet

Signalkabel for brannmeldeanlegg o.l.
Oppfyller overføringskravene ved elektroniske sentraler. Tillatt innendørs og utendørs. Halogenfrie kabler anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting og/eller brann.


IFSI 500V

Halogenfri skjermet firerkabel 

For bruk i signalanlegg. Tillatt brukt innendørs og utendørs. Halogenfrie kabler anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann Hver firer har fortsettende nummerering. Leder nr.1 og 2 kobles til par, og leder nr 3 og 4 kobles til par osv.


IFSI 750V

Halogenfri skjermet lagkabel

For bruk i signalanlegg.
Tillatt brukt innendørs, utendørs og som jordkabel. Halogenfrie kabler anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann.


EEBI 750V

Halogenfri armert lagkabel

Jordkabel for bruk i signalanlegg, langs jernbane o.l. Kabelen er bygget etter Jernbaneverkets normer og kan forlegges i jord uten ekstra beskyttelse eller installeres innendørs.