Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Norge

Norge

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

1kV kraftkabel Brannbestandig

1kV kraftkabel Brannbestandig

FIRETUF BFSI-EMC 1kV cu

Funksjonssikker under brann 

Installasjoner med inntil 1kV driftsspenning, på steder hvor den elektriske funksjonsevnen skal opprettholdes under brann. Cu-skjermen er 100% tett, har lav koblingsimpedans og oppfyller EMC-direktivet. Tillatt innendørs, utendørs med ekstra beskttelse mot UV-stråling /sollys og som jordkabel uten ekstra beskyttelse. Halogenfri kabel anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann.