Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Norge

Norge

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

1kV kraftkabel Røyksvak

1kV kraftkabel Røyksvak

IFSI-EMC 1kV cu

Kraftkabel med inntil 1 kV driftspenning. Tillatt innendørs, utendørs og som jordkabel uten ekstra beskyttelse. Cu-skjermen er 100% tett har lav koblingsimpedans og oppfyller EMC-direktivet. 3-leder er symmetrisk oppbygd og har cu-skjerm fra 4mm². Halogenfri kabel anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann. Denne kabel er godt egnet som sjøkabel ned til 20m, hvis den beskyttes mot mekaniske påkjenninger. Isolasjonsmaterialet er PEX,med god sjøvannsbestandighet


IFSI-EMC 1kV al

Kraftkabel med inntil 1 kV driftspenning. Tillatt innendørs, utendørs og som jordkabel uten ekstra beskyttelse. Cu-skjermen er 100% tett, har lav koblingsimpedans og oppfyller EMC-direktivet. 3-leder
kabel er symmetrisk oppbygd. Halogenfri kabel anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann.


RZ1-K Afumex Easy 1kV

Afumex. Dobbeltisolert koblingskabel, for installasjoner utendørs og innendørs. Maksimal tillatt ledertemperatur ved kortslutning er 250 °C. Halogenfri kabel som anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle av overoppheting eller brann. Anbefales brukt i telesentraler, nettstasjoner,  koblingsanlegg og som batterikabel. Oppfyller kravene til jord- og kortslutningssikker kabel. Tilsvarer TXXI.


Protech Evolucion 1kV

Dobbeltisolert koblingskabel, for installasjoner utendørs og innendørs. Maksimal tillatt ledertemperatur ved kortslutning er 250°C. Halogenfri kabel som anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle av overoppheting eller brann. Anbefales brukt i telesentraler, koblingsanlegg og som batterikabel. Oppfyller kravene til jord- og kortslutningssikker kabel