Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Norge

Norge

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

1kV Kraftkabel

1kV Kraftkabel

PFSP 1kV cu  

Installasjon- og Jordkabel 

Bruksområde:
Kraftkabel med inntil 1 kV driftspenning. Tillatt innendørs, utendørs og som jordkabel uten ekstra beskyttelse.


PFSP 1kV al

Installasjon- og Jordkabel 

Bruksområde:
Kraftkabel med inntil 1 kV driftspenning. Tillatt innendørs, utendørs og som jordkabel uten ekstra beskyttelse.


PFXP 1kV cu

Installasjon- og Jordkabel 

Bruksområde:
Dobbeltisolert kabel for faste installasjoner i åpne anlegg, røranlegg og kanaler. Tillatt innendørs, utendørs og i jord hvis den gis ekstra beskyttelse.


PFXP 1kV al  

Installasjon- og Jordkabel 

Bruksområde:
Dobbeltisolert kabel for faste installasjoner i åpne anlegg, røranlegg og kanaler. Tillatt innendørs, utendørs og i jord hvis den gis ekstra beskyttelse.