Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Norge

Norge

Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Installasjonskabel - Røyksvak

Installasjonskabel - Røyksvak

IFXI-EX 500V

Halogenfri installasjonskabel 

Bruksområde:
Halogenfri og flamme beskyttet kabel. Røykutviklingen ved brann er liten, liten røyktetthet og røyken er ikke skadelig for elektrisk utstyr. Gode avmantlings egenskaper. Egnet til fast forlegning, i rør, kanal, i eller under puss samt opphengt på kabelbroer. Tillatt forlagt innendørs og utendørs, ikke tillatt nedgravd eller forlagt i vann. 

 


IFLI 500V

Halogenfri Rørtråd 

Bruksområde:
Faste installasjoner i åpne anlegg. Tillatt innendørs og utendørs. Halogenfri kabel som anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann. Snurrebass og Snurrebukk er utleggingsutstyr for rørtråd.


RQ 750V

Halogenfri mangetrådet koblingsledning, 70°C

Bruksområde:
Ledning for røranlegg i åpen eller skjult utførelse og som koblingsledning. Halogenfri ledning, som anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser, i tilfelle en overoppheting eller brann.


SI 250V 3G1,5 + 1 skj. par

Halogenfri funksjonssikker spesial brannalarmkabel

Bruksområde:
Dobbeltisolert kabel for faste installasjoner i åpne anlegg. Beregnet for varslingsanlegg på steder hvor den elektriske funksjonsevnen skal opprettholdes under brann. Tillatt brukt innendørs og utendørs. Halogenfrie kabler anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann.


IFXI 500V

Halogenfri installasjonskabel 

Bruksområde:
Dobbeltisolert kabel for faste installasjoner i åpne anlegg, røranlegg og forlagt i bygningskonstruksjoner.Tillatt innendørs og utendørs. Halogenfri kabel som anbefales brukt når det er viktig å unngå dannelse av tett røyk og korrosive gasser i tilfelle en overoppheting eller brann. UV-beskyttet.