Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Norge

Norge

Prysmian Group Norge Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Nyskapning og globalt lederskap

Nyskapning og globalt lederskap

Prysmian Group er verdensledende i bransjen for energi og telekommunikasjonskabler og -systemer. Med en omsetning på ca €7 mrd i 2014over 19.000 ansatte i 50 land og 89 fabrikker, har vi en sterk posisjon i høyteknologiske markeder, og leverer et bredt utvalg produkter, tjenester, teknologi og fagkunnskap.

I  Energisektoren, opererer Prysmian Group i bransjen innen høyspent- og sjøkabler, kraftoverføringskabler, spesialkabler for bruk i mange forskjellige industrisektorer, samt til lavspenningskabler for bygge- og anleggs- og infrastrukturindustri.

I  Telekommunikasjonssektoren, produserer vi kabler og tilleggsutstyr for lyd-, video- og dataoverføringsindustrien, og tilbyr et komplett utvalg med optiske fibre, kobberkabler og tilkoblingssystemer.

Prysmian Group er oppført på børsen i Milano.