Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Norge

Norge

Prysmian Group Norge Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Våre merkevarer

Hvem vi er. Hva vi står for.

Våre merkevarer

Vi hjelper våre kunder med nyskapende løsninger som gjør dem i stand til å møte framtidige utfordringer og skape en bedre fremtid. Vi bidrar med de vitale koblingene som sørger for at energi og informasjon blir så effektivt som mulig - hvor det enn skulle være.

Kort sagt; "Linking The Future" er vårt slagord. Dette er essensen i Prysmian Groups merkevare.

En merkevare for hele konsernet

En merkevare for hele konsernet

Prysmian Group er merkevaren som brukes når en snakker på vegne av, eller om selskapet. For eksempel ved utsendelse av pressemeldinger, årsrapporter eller markedsoppdateringer. Det er også merkevaren for ansatte, og er navnet ansatte bruker når de snakker om hvem de arbeider for.

Konsernets merkevare opererer gjennom to tydelig kommersielle merkevarer, Prysmian og Draka.


To kommersielle merkevarer

To kommersielle merkevarer

De to kommersielle merkevarene innen Prysmian Group er Prysmian og Draka. To av markedets sterkeste globale merkevarer med høy grad av supplerende produkter og tjenester.

De kommersielle merkevarene brukes når en snakker om produkter og løsninger, for eksempel i produktlitteraturen. Prysmian og Draka er merkevarene som kundene kjøper, og som konkurrentene må bryne seg mot. Hver merkevare representerer en spesifikk del av det globale tilbudet Prysmian Group leverer til sine kunder.

Click here to access/register for an account to enter Prysmian Group Brand Point.