Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Norge

Norge

Prysmian Group Norge Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

BEHOLDE KUNDEFOKUSEN

SAMARBEIDSPARTNER FOR VERDENS NØKKELAKTØRER

BEHOLDE KUNDEFOKUSEN

I  energisektoren, opererer Prysmian Group i bransjen for kraftoverføringskabler og -systemer både på land og til havs. Vi tilbyr spesialkabler for bruk i mange forskjellige industrisektorer og middels til lavspenningskabler for bygge- og anleggs- og infrastrukturindustrien.

I  telekommunikasjonssektoren, produserer Prysmian Group kabler og tilleggsutstyr for lyd-, video- og dataoverføringsindustrien. Videre tilbyr vi et komplett utvalg med optiske fibre, kobberkabler og tilkoblingssystemer.

Vi har etablert sterke bånd til de store globale aktørene i hver av bransjene hvor de opererer, og leverer ofte prosjekter designet for spesifikke kundekrav.

Kundesentrering er definert som evnen til å forutse og raskt dekke kundebehov. Dette er et kjennemerke for Prysmian Groups aktiviteter, og vises gjennom stadig nærvær, fra produktdesign til levering og avsetning av et servicenivå på linje med kundeforventninger som konstant overvåkes ved å bruke spesifikke avtalte parametere.

Prysmian Group kan utvikle løsninger som ikke bare dekker spesifikke standarder, men også tilfredsstiller nøyaktige kundekrav. Dette oppnås ved å ha en rask, tilpasningsdyktig organisasjon gjennom hele leveringskjeden som er i stand til å øke hastigheten på beslutningstaking og tid til markedet ved å tilpasse seg til kravene til de forskjellige bransjene og kontinuerlige investering i nyskapning.

Vi hever alltid nivået med hensikt å være en målestokk for tjenestekvalitet, hurtighet og fleksibilitet.