Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Norge

Norge

Prysmian Group Norge Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Karriere

Jobb i Draka Norsk Kabel AS?

Karriere

Prysmian Group i Norge er Draka Norsk Kabel AS. Vi er på stadig utkikk etter å styrke organisasjonen, utvikle produkter og tjenester, samt å være innovative og ledende. Til dette er vi avhengig av dyktige mennesker og holder stadig utkikk etter nye lagspillere. For oss er det viktig med mennesker som er opptatt av å prestere godt og som ønsker å utvikle seg. Derfor er vår bedriftskultur basert på kontinuerlig forbedring og troen på enkeltmennesket. Vi legger stor vekt på et trygt og godt arbeidsmiljø i en uformell teambasert organisasjon som gir trivsel, motivasjon og gode prestasjoner på alle områder. Er du en som søker utfordrende arbeidsoppgaver, et godt faglig, sosialt og inkluderende arbeidsmiljø? Da kan vi være stedet du ønsker å være.

Et godt og levende arbeidsmiljø

Draka Norsk Kabel har som mål å være en samfunnsansvarlig, tydelig og miljøbevisst bedrift. Å hindre at virksomheten vår fører til skader på det ytre miljøet, skal være like naturlig for oss som å ivareta et godt internt arbeidsmiljø.

Vi er overbevist om at et trygt og godt arbeidsmiljø er en viktig forutsetning for trivsel og motivasjon, og at dette bidrar til gode prestasjoner på alle områder. Vi skal være det beste laget, som gjennom samhandling og utvikling av våre ansatte får våre kunder til å lykkes.

Som en teknisk ledende industrivirksomhet ønsker vi å skape en kultur hvor våre medarbeidere kontinuerlig utvikler sin kompetanse. Vi tilrettelegger gode og stillingsnyttige kurs, og kompetansetilbud, stimulerer til jobbrotasjon og tilrettelegger for personlig utvikling.

Vi har et sosialt og inkluderende arbeidsmiljø, noe som gjør at de fleste har lang fartstid hos oss. Draka Norsk Kabel tilbyr også konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger, utviklingsmuligheter og gode sosiale velferdsordninger. Vi har bedriftshytter på fjellet og ute ved fjorden, og treningssal på huset. Vår kantine har en velassortert meny med gode priser.

Teambasert organisasjon

Det skal være spennende å jobbe i Draka Norsk Kabel. Utfordringer og forbedringsmuligheter som dukker opp skal stimulere oss til økte prestasjoner. Ved å sette teamarbeid og helhetstenking i system skal den enkelte ansatte få synliggjort sitt bidrag til bedriftens resultater. Arbeidet med å forbedre hverdagen settes i fokus og fører til lagånd og økt ansvar.

Teamtenkingen bygger på den grunnleggende filosofien som gir medarbeideren større ansvar og frihet til å handle innenfor et definert ansvarsområde.

Teamorganisering innebærer at planlegging og beslutninger, så langt det er mulig, skal foretas "der det skjer". Et team består av flere medlemmer som sammen har ansvar for en definert prosess eller delprosess i verdikjeden.

Kontinuerlig forbedring

"Vi skal skape klokketro på kontinuerlig forbedring for å bli "best i klassen", og derigjennom sikre arbeidsplassene" - Verkstedklubben. 

Kontinuerlig forbedring bygger på en overbevisning om at alt og alle kan forbedres. Denne overbevisningen er basert på Drakas grunnleggende filosofi;

"Alle menneser har et iboende ønske om å videreutvikle seg - både personlig og i jobbsammenheng - gitt at det er reelle forutsetninger tilstede"

Hensikten med kontinuerlig forbedring er å identifisere behov i nåsituasjonen og gjennomføre forbedringer som styrer oss til ønsket situasjon. Dette er en utviklingsprosess som aldri tar slutt. Dette gjør jobben i Draka Norsk Kabel spennende og utviklende.