Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Norge

Norge

Prysmian Group Norge Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

CSR

Et selskap - en forpliktelse

CSR

Bærekraftighet blir stadig mer viktig i dagens marked, og vi vil her vise til vårt arbeide og resultater på dette området. Vi ønsker å nå våre kunder og forretningspartnere, aksjeeiere, finansmarkedet, offentligheten og alle andre interessenter med denne informasjonen.

CSR er veldig viktig for oss, og konsernet garanterer en redegjørelse for de etiske og sosialøkonomiske resultater vi presterer gjennom å legge frem en årlig CSR rapport.

Les mer her