Twitter Facebook Linkedin Youtube
Prysmian Group Norge

Norge

Prysmian Group Norge Prysmian group - logo

Prysmian - Draka - logo

Prioriterer sikkerhet

img-news-widget

Drammen, Norway

Share:

Draka Norsk Kabels halogenfrie og selvslukkende kabler er etablert som det sikre kabelvalget. TSLI er en ny kabel som skiller seg lite fra TSLF, og som derfor er aktuell i en rekke applikasjoner med krav til brannsikkerhet. 

SFE produksjon AS er i gang med rehabilitering av sine kraftverk i Sogn og Fjordane.  Som stasjonsforsyning til dette kraftverket ligger det en DKBA-kabel som ble lagt da stasjonen ble bygd for ca. 40 år siden. På grunn av høy alder og krav til driftssikkerhet skal denne kabelen skiftes. 

Den nye kabelen skal ligge i kulvert i tunnel og på kabelbru i fjellanlegg. Draka kom med innspill om at den planlagte TSLF-kabelen ikke er egnet, da kabelen ikke er selvslukkende. Draka anbefalte TSLI til dette prosjektet. Denne kabelen er selvslukkende og halogenfri. Da TSLI har nesten samme pris som en TSLF kabel og har bedre egenskaper, var ikke valget vanskelig. Byggherren setter stor pris på at en leverandør som Draka kommer med innspill slik at prosjektene blir mest mulig.  Ikke minst siden et sikkert anlegg har første prioritet!

Media Relations Trine Edvartsen
Marketing Coordinator
trine.edvartsen@prysmiangroup.com