NO - text - CPR - Etiket

CE-merkingen av et produkt må vises på en synlig, lesbar og langvarig måte med all nødvendig informasjon. CE-merket kan kun brukes hvis en tilsvarende DoP er tilgjengelig online. CE-merkingen må brukes i henhold til forordning (EF) nr. 765/2008.

no - text 2 col - CPR - Edikett