NO - CPR - Normer

Overholder kablene CPR

Elektriske kabler utgjør livsnerven i en bygning. Det er hvis de jobber som forventet. Men siden kabler pleier å se like ut, er det ikke nok bare å anta at de alle fungerer på samme måte.

Så vårt råd er: Vær forsiktig og sjekk.Det er installatøren eller entreprenørens ansvar at sikkerheten er i orden for de elektriske kablene som er installert i en bygning. For eksempel kan en underkabel føre til at lysene går ut, men det utgjør også en alvorlig fare både under installasjonen, men også i løpet av levetiden. Omtrent 27% av alle elektriske branner i EU kan tilskrives feil kabler. Ifølge HLR skal alle kabelprodukter for fast installasjon klart angi designstandard og brannklasse for materialets ytelse ved brann. I tillegg må en DoP- eller ytelseserklæring og DoC-overensstemmelseserklæring inngå.

NO - text 2 - CPR - Normer - spot et dårligt kabel

Spot et dårlig kabel

På toppen av listen over risikable kabelprodukter er de der hvor for lite kobber brukes i lederen. Redusere kobberinnhold er en rask måte for produsenten å spare penger, men det er risikabelt. Hvis lederen er mindre enn den burde være, eller hvis kobberet er kombinert med andre metaller som aluminium eller stål, er det fare for at kabelen lett blir overbelastet eller overopphetet, noe som medfører støt, kortslutning eller i verste fall brann.

Tykkelsen på isolasjonen og ytre skallet kan også forårsake sikkerhetsproblemer. Her igjen er risikable kabelprodukter de som bruker for lite isolasjon eller jakke materiale. Kappe og isolasjon kan også enkelt bli sprø og smuldre over tid hvis dårlige materialer har blitt brukt, hvor kobberlederen er utsatt for elektrisk støt, kortslutning eller brann.

Alternativt kan det bety at kabler ikke fungerer ordentlig ved visse temperaturer.Det er konstruktørstandarden til kabelen som er oppgitt på DoP (Performance Declaration), som spesifiserer minimumstykkelsen på lederen, isolasjonen og ytre skallet. Her er noen få forskjellige eksempler på minimumstykkelsen i henhold til standardstandarder.

NO - billede - CPR - spot et dårligt kabel

NO - edit col 2 - CPR - Link to Edikte

CPR

Obligatorisk etikettinformasjon

CE-merkingen av et produkt må vises på en synlig, lesbar og langvarig måte med all nødvendig informasjon. CE-merket kan kun brukes hvis en tilsvarende DoP er tilgjengelig online. CE-merkingen må brukes i henhold til forordning (EF) nr. 765/2008.

arrow-right arrow-right-strong Læs mer