Sub-klassifikasjoner

Sub-klassifikasjoner

Tre ekstra klassifikasjoner for B2, C og D kabler

NO - text - CPR - Sub-klasser

Under CPR-testing av kabler måles standarden for varmegenerering og flammespredning. Eksterne kabler testes for klasse B2, C og D også for røyktetthet, brannfarlige dråper og syreutvikling under brann. Sammen er en total oversikt over sikkerhetsnivået til kabelen opprettet i henhold til de 7 definerte ytelsesklassene.

NO - text 2 col - CPR - sub klassifikationer