Hva er en DoP

Hva er en DoP

På norsk er det kalt en ytelseserklæring

NO - text - DoP - Hva er det

 

For den nye Byggproduktreguleringen (CPR), er CE-merkingen av et byggeprodukt krevd å være ledsaget av en DoP-erklæring (Deklaration of Performance), snarere enn en erklæring om samsvar. Som et alternativ til å levere ytelseserklæringen på papir, vil disse være tilgjengelige elektronisk på vår hjemmeside. Ifølge CPR er det nå ulovlig å importere og selge understandardkabler på det europeiske markedet.

Det er derfor det juridiske ansvaret til produsenten, importøren og grossisten for å sikre at kablene du mottar er i samsvar med CPR. Vi anbefaler derfor at alle sjekker DoP-dokumentasjonen, som som minimum må angi følgende:

VIGTIGE KRAV 

• Produsenten påtar seg ansvaret for produktets overholdelse av deklarert ytelse
• Produkttype må identifiseres med en unik identifikasjonskode
• Produkttype er definert i forhold til ytelsesklasse (Euro klasse)
• For kabler må ytelseserklæringen være basert på den relevante harmoniserte standarden
• For kabler under system 1+, må ytelseserklæringen referere til det meldte organet som brukes
• CE-merking må ikke brukes med mindre en ytelseserklæring er tilgjengelig

OBLIGATORISKE KRAV  

• CE-merket
• DoP nummer
• Unik produkttypeidentifikasjon
• Unik identifikasjon av produktvariant
• Programmer i henhold til standard EN 50575: 2014
• Harmonisert standard
• Produsentens kontaktinformasjon
• Godkjenning / autoriseringsorgan ID
• System av AVCP - refererer til en AoC
• Brannklasse - brannytelse

KLAG OM SUB-STANDARD KABLER

Som produsent legger vi stor vekt på å produsere høy kvalitetskabel som oppfyller alle relevante nasjonale og internasjonale kvalitetsstandarder. Derfor oppfordrer vi alle ingeniører, entreprenører eller grossister til å kontakte Direktoratet for byggkvalitet dersom du har en formodning om å selge understandardkabler på det norske markedet.

NO - edi 2 - DoP - Spot en falsk

DoP

Spot en falsk DoP

Ugyldig ytelseserklæring

Hvis en DoP mangler denne informasjonen eller kabelen ikke stemmer overens, er dokumentet ikke gyldig - og produktet bør ikke markedsføres eller selges på det europeiske markedet.

arrow-right arrow-right-strong Les mer