Prysmian Group fremskynder sine nullutslippsmål

Prysmian Group fremskynder sine nullutslippsmål

Ny klimastrategi er godkjent av Science Based Targets Initiative

04 Oct 2021

Prysmian Group kunngjør en ny og ambisiøs klimastrategi som har blitt godkjent av Science Based Targets Initiative (SBTi). Den nye klimastrategien skal gjøre Prysmian Group til en av de ledende aktørene i overgangen til en karbonfri økonomi.

 

Mål om nullutslipp fremskyndet til 2035

Gjennom de nye nullutslippsmålene har Prysmian Group forpliktet seg til å redusere sine drivhusgassutslipp fra 1. og 2. Scope med 46 % innen 2030, og videre til å redusere med 21 % i Scope 3, basert på tallene fra 2019. Konsernets netto-nullutslippsmål for Scope 1 og 2 har i tillegg blitt fremskyndet til 2035.

«Vi er stolte over SBTis godkjennelse, som ytterligere bekrefter vårt seriøse engasjement og den proaktive rollen vi ønsker å spille i avkarboniseringen av sektoren. Bærekraft er i vårt DNA og en integrert del av hele konsernets organisasjon. Vi engasjerer oss proaktivt sammen med kunder og leverandører for å fremme avkarbonisering av forsyningskjedene våre gjennom innovative løsninger», sier Cristina Bifulco, Chief Sustainability Officer og Group Investor Relations Director.

SBTis målvalideringsteam har klassifisert Prysmian Groups ambisiøse Scope 1 og 2 som i overensstemmelse med Parisavtalens krav om maksimalt 1,5°C global oppvarming frem mot 2050.

 

Dette er SBTi

Science Based Targets Initiative (SBTi) er et samarbeid mellom CDP, WWF, FNs Global Compact og World Resources Institute (WRI). De mobiliserer virksomheter til å sette vitenskapsbaserte mål og øke konkurransekraften sin i overgangen til en karbonfri økonomi. SBTi definerer og fremmer beste praksis med utgangspunkt i vitenskap, de tilbyr ressurser og veiledning for å redusere barrierer, og foretar uavhengige vurderinger og godkjennelse av virksomheters klimamål.