Prysmian har installeret North Sea Link under normert tid

Prysmian har installeret North Sea Link under normert tid

Verdens lengste underjordiske kabelforbindelse - mellom Norge og UK

04 Oct 2021

Gjennom prosjektet The North Sea Link produseres verdens lengste kraftkabel til sjøs. Den høyspente direktestrømkabelen går mellom Kvilldal i Norge og Blyth i England.

The North Sea Link er den lengste HVDC-kabelen som noensinne har blitt installert – hele 950 kilometer lang. Den muliggjør utveksling av elektrisitet mellom Norge og England og bidrar til økt sikkerhet for energitilgang. Prosjektet muliggjør i tillegg en reduksjon i strømpriser, samt renere energi.

Prysmian vant dette prosjektet og kontrakten ble inngått i 2015 med Statnett i Norge og National Grid i England. Kabelen ble laget ved Arco Felice – Prysmians eget senter for teknologi og produksjon av undersjøiske kabler. Installasjonen ble utført med Prysmians fartøy Giulio Verne. Selskapet har dermed fått vist evne til å håndtere ekstreme undersjøiske kabelprosjekter.

 

Foran skjema

The North Sea Link var planlagt ferdigstilt i tredje kvartal 2021, men ble fullført allerede i oktober 2020.

«Vi vant prosjektet på grunn av vår kabelteknologi, produksjonskapasitet og praktisk gjennomføringsevne knyttet til selve installasjonen. I utgangspunktet planla vi å fullføre prosjektet akkurat innenfor tidsfristen. Men gjennom en risikovurdering oppdaget vi at enkelte aktiviteter kunne gjennomføres tidligere enn først antatt. Dermed ble det mulig for oss å installere kabelen hele 9 måneder før avtalt tid – til fordel for oppdragsgiver.» siger Carol Webb, NSL Project Director.

Gjennom The North Sea Link har samarbeid vært en avgjørende suksessfaktor. Det har vært essensielt å foreta jevnlige risikovurderinger og å løse utfordringer i tidlig fase. Selv om teknologien allerede fantes, gjorde både kabelvolumet og det flerårige installasjonsprogrammet at man måtte ha svært velorganisert planlegging, prosjektledelse og samarbeidskultur. Teamet jobbet sammen mot et felles mål om å få kabelen godkjent på første forsøk, noe de lyktes med.

 

Prosjektarbeid i pandemi

Covid-19 ga prosjektet en utfordring. Tidlig i 2020 ble det klart at HMS-hensyn måtte heves til høyest mulige nivå. I mars 2020 ble det gjennomført en ekstraordinær risikovurdering sammen med teamet og underleverandører, hvor man gjennomgikk alle potensielle scenarier som følge av pandemien. I workshops med National Grid og Statnett ble det lagt planer for hvordan den spesielle situasjonen skulle løses. Som en konsekvens ble rutiner forsterket innen alt fra teknologi til bemanning og reiser, slik at prosjektet kunne fortsette.

«Suksessen i dette prosjektet kan tilskrives kompetansen og bidraget til det internasjonale teamet som jobbet i hele fem år, og det solide samarbeidet med National Grid og Statnett. Jeg er glad for å kunne si at oppdragsgiver var fornøyd med prosjektet, og at de bemerket spesielt hvor godt vi hadde prestert til tross for pandemien.» avslutter Carol.