NO -Header - bærekarft

Bærekraft

VÅRT ARBEID MED MILJØ OG SOSIALT ANSVAR

NO - edi 2 col - bærekraft - IDEOLOGI

Bærekraft ideologier

Vi støtter FNs 17 mål for bærekraftig utvikling, UN Compact-erklæringen, FNs tre søyler for bærekraft og SBT-initiativet.

arrow-right arrow-right-strong Les mer

NO - edi 2 col - bærekraft -

EPD dokumentation

Verdiskaping er sentralt for oss. Derfor har vi valgt å investere penger og ressurser i å utarbeide miljødeklarasjoner i form av EPDer.

arrow-right arrow-right-strong Les mer

NO - edi 2 col - bærekraft - Grøn strom

Grønt strømforbruk

I Nord-Europa har 9 av 10 fabrikker brukt grønn strøm til 100% av kabelproduksjonen siden 2017!

arrow-right arrow-right-strong Les mer

NO - edi 2 col - bærekraft - Scorecard

Scorecard

Prysmian Groups bærekraftstrategi har definert 16 mål basert på 7 av FNs bærekraftsmål.

arrow-right arrow-right-strong Les mer

NO - edi col 2 - bærekraft - SBTI

Science Based Target initiative (SBTi)

Reduserer bedriftens karbonutslipp

Scope 1,2 og 3 av klimamålene våre verifiseres av Science Based Target Initiative (SBTi).

arrow-right arrow-right-strong Les mer

NO - edi box 1 col - ESG indekser

ESG indekser

Prysmian Group offentliggjør ikke-finansielle data til og er rangert på 10 forskjellige ESG-indekser!

arrow-right arrow-right-strong Les mer

NO - edi box 1 col - ESG rapport 2

Bærekrafts rapport

Les om alle våre aktiviteter i årsrapporten for 2021.

arrow-right arrow-right-strong Download EPD

NO - edi box 1 col - bærekraft - retur af trætromler

Retur av tromler

I gjennomsnitt kan en tretromle gjenbrukes opptil 8 ganger før den skrotes.

arrow-right arrow-right-strong Les mer

NO - edi box 1 col - ESG ledelse fuldt integreret

Fullt integrert ESG-styring

På tvers av organisasjonen og verdikjeden

arrow-right arrow-right-strong Les mer

NO - edi box 1 col - bærekraft - REACH + RoHS

REACH og RoHS erklæringer

EUs lovgivning om innholdet av kjemikalier og farlige stoffer i produksjon og salg av produkter.

arrow-right arrow-right-strong Les mer