NO - header - EPD dok

EPD dokumentation

NO - text - Bærekraft - EPD dok

Værdiskabelse er centralt for os. Derfor har vi valgt at investere penge og ressourcer i at udarbejde miljøvaredeklarationer i form af EPD for en række af vores mest populære kabeltværsnit. Vores bæredygtige håndaftryk er den merværdi i form af LCA-dokumentation, vi som producent tilbyder dig som kunder - og som du kan benytte direkte i forbindelse med dit bæredygtighedsarbejde.

Værdien af en EPD

En EPD i sig selv garanterer ikke, at produktet er miljøvenligt -  men leverer en standardiseret, vidensbaseret og 3.parts verificeret miljøvaredeklaration, der kan benyttes til flere formål: 

  • sammenligning med tilsvarende EPD'er i forbindelse med sourcing og indkøb 
  • dokumentation til bæredygtighedscertificering af hele byggerier i henhold til LEED, BREEAM, DGNB med videre
  • dokumentation i forbindelse med udbudsmaterialer med mere
  • dokumentation af miljøpåstande

Bemærk, at ikke alle EPD'er er direkte sammenlignelige ! Kig efter hvem der har udstedt EPD'en for at finde frem til hvordan den er opbygget og om den er i henhold til EN 15804:2012 + A2:2019 retningslinjer. Denne kræver at en sammenligning skal være baseret på produktets anvendelse i byggeri (på byggeniveau) og impakten heraf for hele dets livscyklus. Det er således en forudsætning for en sammenligning af de sammenlignelige EPD'er er udarbejdet i henhold til samme produktkategori eller cPCR (Product Category Rules).

NO - download - EPD