NO - Panel - Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus On 1 - Generic Header

Den nye byggevareforordningen (CPR)

Banebrytende kabelløsninger med sikkerhet i fokus

Den nye byggevareforordningen (CPR)

EN- Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus CPR - Text

Vi er alltid i forkant for å gi kundene våre mest teknologisk avanserte løsninger innen energi og telekommunikasjon. Karakterisert av høy kvalitet og bærekraft, produseres de til de strengeste sikkerhetsstandardene, og alle er skreddersydd for overholdelse av europeiske CPR-direktiver.

CPR –  vi oppfyller kravene

CPR  dekker alle kabler som er beregnet for bruk i byggverk, og er underlagt krav til ytelse for reaksjon og / eller brannmotstand. Den harmoniserte standarden trådte i kraft 10. juni 2016. Utgangen av sameksistensperioden er fastsatt for 1. juli 2017.

Før et produkt introduseres på markedet, har produsentene en juridisk forpliktelse til å utarbeide en ytelseserklæring (DoP), som identifiserer produktet, og detaljer angir bruk og reaksjon på brannytelsesegenskaper.

Bemyndigede produktsertifiseringsorganer og godkjente testlaboratorier skal være involvert i denne prosessen. Produkter som er markedsført, er pålagt å bære CE-merkinge og ytelsesesklasse på produktetiketten.

De fleste av de nye forpliktelsene i forbindelse med CPR faller på produsenten; Imidlertid vil importører og distributører også spille en viktig rolle da de må gjennomføre de rette tiltakene for å sikre at de markedsfører kun CPR-kompatible produkter.

Vi støtter våre kunder med deres CPR-forpliktelser

For kunder er det viktig at kjøpsprosessen forblir så enkel som den er i dag. For å sikre dette er det avgjørende at første fase av CPR-introduksjonen støttes riktig.

I årevis har Prysmian investert i høyere verdiskapende produkter, og utviklet et komplett utvalg av høyfrekvente kabler som er i full overensstemmelse med kravene til CPR i hvert europeisk land.

Vi står klar til å støtte våre kunder i den vanskelige overgangsperioden til den nye standarden ved å tilby de nødvendige brannprøvninger, produktposisjonering og materialutvikling.

Hver kabel vi produserer leveres med en DoP og har CE-merking for å bekrefte at det er i samsvar med brannmotstandsforskriftene som er fastsatt i standarden EN 50575: 2014 + A1: 2016.

For mer informasjon, se Europacable:
https://cpr.europacable.eu/en?utm_source=External&utm_medium=PrysmianGroup&utm_campaign=Phase1
https://cpr.europacable.eu/en/cpr/cpr-basics-5-things-you-should-know

 

Prysmian Group støtter Europacable sin nye CPR-kommunikasjonskampanje

Prysmian Group støtter Europacable sin nye CPR-kommunikasjonskampanje

English

Prysmian Group, verdenslederen innen energi- og telekommunikasjonssystemindustrien, kunngjør sin godkjenning for Europacable sin kommunikasjonskampanje om CPR-bevissthet.

Som markedsleder innen kabelsystemindustrien anerkjenner Prysmian Group nødvendigheten av å spre informasjon og bevis på at de fleste av de nye kravene under CPR-kravene tilfaller produsentene; Imidlertid vil importører og distributører også spille en viktig rolle da de må gjennomføre nødvendige tiltak for å sikre at de kun markedsfører CPR-kompatible produkter.

CPR - Minipanel

COLONNA 1
COLONNA 2

EN - Products & Solutions - Construction & Infrastructure - Power & Control - CPR - text 2

Construction & Infrastructure

CPR, den nye byggevareforordningen

EUs byggevarereforordning (CPR) dekker kabelprodukter som skal innarbeides i byggverk (faste installasjoner), inkludert både bygninger og anleggsarbeid, og er underlagt krav til reaksjon og / eller brannfare. CPR for kabler trådte i kraft 1. juli 2016, med en overgangsperiode til 1. juli 2017.

EN- Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus On 1 - video

CPR - Prysmian leading the way to safety

EN- Products & Solution - Construction & Infrastructure - Power & Control - Focus On 1 - Downloads