NO - header - Gruvekabler

Gruvekabler

Energi og kontroll til gruveindustrien

Gruvekabler

NO - text - Infrastruktur - Miner og tunneler

Når det gjelder de spesialiserte behovene som forekommer i gruveindustrien, tilbyr Prysmian Group spesialtilpassede løsninger.Vi tilbyr et fullt produktspekter som passer for både faste installasjoner og mobilt utstyr. Våre gruve- og tunnelkabler gir betydelige fordeler til et bredt spekter av bransjen som OEM, entreprenører, installatører, gruveselskaper og mer.

Kull og andre ekstrakter av mineralressurser krever stadig bedre ytelse av utstyr og metoder. Dette har ført til det økende antallet av svært store maskiner som er i bruk i dag.

Slike store, bevegelige maskiner krever stabil strømforsyning, og de må være egnet for drift under de mest ekstreme forhold.I tillegg til at tunnelutstyret er viktig i gruveindustrien, bruktes det også til utbygging og reparasjon av infrastruktur for persontransport, som eksempelvis store tunneller til tog- eller biltrafikk. 

NO - tex 2 - Infrastruktur - Miner og tunneler

Prysmians kabler tar utfordringen.

Prysmian- og Draka-merkede reeling- og trailing-kabler har vært feltbevist over hele verden i flere tiår. Bransjens utfordrende forhold og krav om eksempelvis mekanisk styrke og sikkerhet har ført til økt bruk av svært slitesterk gummi som er mekanisk motstandsdyktig.

Den høye påliteligheten og levetiden til Prysmians kabler er takket være vår omfattende kunnskap om de spesielle driftsforholdene i bransjen. Dette er oppnådd gjennom å jobbe i nært samarbeid med viktige gruveselskaper over hele verden over lengre perioder.

EN- Products & Solutions - Industries - Mining - Downloads

Downloads

Solutions for the mining industry - General catalogue

Leaflet Mining & Tunnelling Cables

NO - Text 3 benefits - Infrastruktur - Miner og tunneler

Noen av fordelene med Prysmian Group sine gruve-og tunnel kabler er:

  • Lang levetid
  • Svært motstantsdyktige mot kjemikalier og klima
  • Eksepsjonell pålitelighet
  • Tilpasset og multifunksjonelle konstruksjoner
  • De minste mulige dimensjonene
  • Reparasjonstjenester

NO - Key roles - Industry - Gruvkabler

Fleksible kabler for bruk i underjordiske kjede (kabelhåndterer) applikasjoner. Brukes som feeder kabler for kull cutters (dra kjede applikasjon).

LV- og MV-kablene for underjordisk og åpen bruk. Spesielle lange levetidskabler med halvledende gummi-skjerm (VDE-basert design).

Fleksible kabler til underjordiske applikasjoner i festoon-operasjoner. Brukes som materkabel til transformatorer etc.

Fleksible kabler til underjordiske applikasjoner i faste installasjoner.