Kontinuerlig Forbedring - kunnskap og kompetanse på internasjonalt nivå

Kontinuerlig Forbedring - kunnskap og kompetanse på internasjonalt nivå

Categories: Careers

Nord-Europas regionale Kontinuerlig Forbedring Workshop 2019, i Pikkala

06 Mar 2019

Continious Improvement/Kontinuerlig Forbedring ansvarlige fra åtte fabrikker (Drammen, Delft, Emmen, Keila, Nässjö, Oulu, Pikkala og Rybinsk) i Nord-Europa møttes i Pikkala, Finland for å starte året med en lærerik og spennende workshop. Her lærte deltagerne fra hverandres 6S-implementeringer og hvordan Kaizen kulturen har blitt innført i to av fabrikkene. Alle fabrikker delte også helt konkrete Good Practices – typiske utfordringer alle kabelfabrikker står ovenfor.

"Kaizen er en kultur og struktur omkring håndtering og gjennomføring av forbedringer. 6S er en tilnærming til fabrikkens sikkerhet og ryddighet, for å ha en trygg og effektiv arbeidsplass. I tillegg vil det skape en god orden og øke både trivsel og respekt for egen arbeidsplass", sier Kjetil Wiig, Kontinuerlig Forbedring ansvarlig i Drammen.

I Drammen satses det på at Kontinuerlig Forbedring skal bli en fast del av kulturen. Det betyr at med faste intervaller holdes Kaizen-workshopper i fabrikken på Holmen, med høy involvering fra operatører, funksjonærer og ledelse for et bestemt fokusområde til forbedring. Det endelige målet er å forbedre alle funksjoner i fabrikken. Gjennom det regionale initiativet i Nord-Europa får man et fellesskap og styrket fagmiljø for forbedringsarbeid, hvor Drammen ikke lenger står alene om sine utfordringer.

Sten Vinogradov, sjef for Kontinuerlig Forbedring i Nord Europa regionen, ansatt via rekrutteringsprogrammet MAKE IT: "Fokuset for møtet var å trene våre regionale CI ansvarlige til å enkelt kunne utføre vår nye evalueringsmodell, Operational Excellence Assessment, i fabrikkene. Denne modellen tillater fabrikkene å fastslå deres styrker og forbedringsmuligheter ved å sammenligne nøkkelprosesser med nivåene satt av Prysmian Group. Modellen gjør det mulig å sette prioriteringer og gi steg-for-steg retningslinjer om hvordan vi kan forbedre prosessen og videreutvikle oss til å bli et enda bedre konsern.»

Deltagende var også Nord Europas industrielle direktør, Tomas Andersson, som viste sin støtte: "Det er viktig å møtes ansikt til ansikt og bruke tid sammen til å forbedre samarbeidet mellom funksjoner i fabrikkene. Etter et møte som dette er det enklere å plukke opp telefonen og spørre om hjelp eller råd fra en kollega i utlandet. Vi tilhører en gruppe, og når vi jobber sammen styrker vi vår konkurranseevne."

Som et resultat har Drammen påtatt seg den spennende Kaizen kulturen og driver effektivt arbeid med å forbedre ulike aspekter i hverdagen.