Lagerstyring av 300 km kabler med Alesea

Prysmian IoT asset management løsning

24/11/2021 - 12:00 AM

For å gjøre lagerstyring av kabler mere effektivt, har Draka Holland utstyrt kabeltromler til Rijnland Route Veiprosjektet i Sydholland med GPS-trackers. Sporings enheter kan innsamle data som geografisk planering, status, historikk, anvendelse og håndteringsbetingelser for hvert kabelaktiv.

Den nye veiforbindelsen blir realisert av Como15 konsortiet, bestående av VINCI Construction, DEME Group, Mobilis TBI og Croonwolter&dros, på vegne av provinsen Sydholland. Croonwolter&dros som er ansvarlig for alle el-installasjoner, inngikk en større kontrakt med Draka Holland om innkjøp av alle nødvendige 300 km kabler til prosjektet, herunder LV, MV, signal- og datakabler.

 

Utfordring med tunnel

Rijnland Rute anlegges mellom A44 og A4 nær Leiden og vil være klar i 2023. Den nye veiforbindelse inneholder en 2,5 kilometer lange tunnel, som skal løse den stigende trafikk i regionen.

” Teknisk sett er tunnelen den mest komplekse rute å realisere. På hver side av denne krysser to eksisterende akvedukter og her ligger diverse servicebygninger med tunneltekniske installasjoner (TTI). Herfra styres alle anlegg både fra belysning og CCTV til brannsikring og VVS samt hele transmissionsnettet. Driften foregår via et trafikkontrollsenter i Rhoon, som overvåker veistrekningen, tunnelen og servicebygningen.

Da det ikke er behov for at installere en nødstrøms generator, kan tunnelen forsynes fra begge sider ved hjelp av to mellomspentkabler”, avslutter forklarer prosjektleder Thierry Hensgens fra CWD.

 

Høyeste brannsikkerhet

Draka rådførte Comol5 med at velge de riktige kabler, da høyeste brannsikkerhetskrav gjelder for kabelføring i tunneler.

Alle kabler levert av Draka til selve tunnelen inklusive mellomspenningkabler er derfor sertifiserte til brann-klasse B2ca, høyeste brann-evne for kabler i henhold til Byggevaredirektivet.

 

Prefabrikkerte og modul-oppbyggde installasjoner

Det unike ved dette kapellprosjekt, er at el-installasjonene til servicebygningene er modul-oppbyggde og levert prefabrikkerte og -testet. I alt 54 del-installasjoner til 26 moduler (containere) ble grundig testet på forhånd på Drakas testanlegg i Eindhoven. Fordelen ved denne tilgangen er at forsinkelser under byggingen kan unngås. Det betyr at tunnelen hurtigere kan tas i bruk etter endt bygging.

 

Alesea IoT løsning

Med Alesea omdannes kabeltromlen fra ren emballasje til et smart aktiv, som kan støtte kunder med at analysere og forbedre deres lagerstyring og -effektivitet så vel som bæredyktighet og kundeservice. Den innhentede data samles og vises på en brukervennlig cloud-baseret plattform, som kan opplyse om kabelforbrukrest-lengder, transport og sikkerhet.

Læs mere om Alesea på vår hjemmeside.