Prysmian Group Norge signerer avtale som sikrer 100% fornybar energi i våre anlegg

Prysmian Group Norge signerer avtale som sikrer 100% fornybar energi i våre anlegg

Vi støtter produksjon av strøm basert på fornybare energikilder

05 Aug 2019

Bærekraftig drift og strøm fra fornybare kilder er viktig for oss i Prysmian Group Norge. Som et ledd i vår strategi for å vise støtte til produsenter av strøm basert på fornybare energikilder har Prysmian Group Norge kjøpt opprinnelsesgarantier for vårt totale årsforbruk på 10 800MWh.

Opprinnelsesgarantiordningen gir økt forbrukermakt og styrker lønnsomheten til fornybar energi, sammenliknet med andre typer kraftproduksjon. Statnett utsteder et gitt antall opprinnelsesgarantier til produsenter av strøm fra fornybare kilder. Det utstedes ett bevis for opprinnelsegarantert strøm per MWh strøm produsert. En opprinnelsesgaranti er dermed et bevis på at tilsvarende andel kraft som forbrukes produseres av en produsent som baserer seg på fornybare energikilder.

Vi støtter produksjon av strøm basert på fornybare energikilder og er stolte av at vårt forbruk av elektrisitet kan spores tilbake til Europeisk vannkraft. Vi håper at en enda større andel av kraftproduksjonen i Europa baseres fornybare energikilder i fremtiden, derfor er vi stolte av å kjøpe opprinnelsesgarantier for vår andel av kraftforbruket!

 

Du kan lese mer om opprinnelsesgarantiordningen på hjemmesidene til Energi Norge:

https://www.energinorge.no/politiskesaker/opprinnelsesgarantier--forbruk...