NO - header - VVS kabler -

VVS kabler

Spesialkabler for vann, oppvarming og sanitæranlegg

VVS kabler

NO - text - industri - VVS

Byer og lokalsamfunn er avhengige av at vannet strømmer fritt. Fra kontorer og eneboliger til industri og landbruk bidrar pumper til å holde vann i kranene. Vannverk, vannreservoarer, industrianlegg osv. krever at alle elektriske pumper installeres under ekstreme miljøforhold.

For å sikre kontinuerlig drift av disse er kablene kritiske. Prysmian Group sine kabler er konstruert for elektrisk installasjon av pumper for ulike vannforhold. De er preget av å være vanntette, giftfrie, smakløse, kjemisk resistent og har høy ytelse med lang levetid, egnet for middels mekanisk stress. Kablene våre er selvfølgelig sertifisert for vannbehandling.

no - key roles - industry - VVS

Vårt utvalg av drikkevannskabler har en EPR-gummiforbindelse ytre skalltype EM6, som har en elastisk og glatt overflate som forhindrer smuss og kalkavsetninger over tid. Takket være våre spesielle forbindelser, oppfyller vårt drikkevannsområde kravene til viktige europeiske standarder. Dette inkluderer de ekstremt strenge reglene i Tysklands KTW-anbefalinger, DVGW-standard W 270 og standarder for Frankrikes ACS (Conformité Sanitaire).

I 2018 var forbruket av fjernvarme på 5,7 TWh. Tjenesteytende næringer sto for den klart største andelen av forbruket i 2018 med 62 prosent (3,6 TWh). Husholdningene sto for om lag 22 prosent av fjernvarmeforbruket (1,2 TWh), mens resten (0,9 TWh) gikk til industri og andre næringer. Bare i Oslo er det 600 km fjernvarmerør, som inneholder 30 millioner liter vann i konstant sirkulasjon. Dette krever pumper og dermed kabler.

Oppvarmingskabler brukes mange steder for å øke sikkerheten til bedrifter eller komforten i hjemmet. I boliger sørger de for gulvvarme, som en form for sentralvarme og i virksomheten sikrer navigasjonsramper og tilnærminger om vinteren.

Avløpsvann kommer fra husholdninger, næringer, bedrifter og institusjoner. Det renses i kloakkrensingsanlegg, slik at forurensningene nedbrytes og fjernes i en grad slik at det ikke kan skade omgivelsene. Deretter blir det utladet til bekker, innsjøer, havet eller nedsenket i jorda. Hele denne prosessen krever ulike typer elektriske pumper og dermed kabler for å transportere avløpsvannet rundt.

NO - Text 2 col - VVS kabler

NO - download acc. - VVS

Download

Prysmian Water Cable Catalouge - North Europe