NO - Header - Everk - 1 kV

E-verkskabler

Kobler strømforsyningen til energi

E-verkskabler

NO - text - E-verks kabler

Etter hvert som etterspørselen etter kraft fortsetter å stige, og industrien beveger seg jevnt mot mer fornybare og bærekraftige energikilder, er transmisjonssystemoperatører (TSOer) i økende grad engasjert i å utvikle, utvide og oppgradere sine strømnettet.Dette innebærer overføring av strøm via interconnectors som strekker seg over land og under hav, mellom land og kontinenter.

Som ledende ledere og eksperter i å levere løsninger til denne sektoren, er vi de strategiske partnere for våre TSO-kunder, som støtter utvikling og produksjon av distribusjons- og overføringsnett, og bidrar til å lette massebevegelsen av elektrisk energi fra nettstedet til generasjon til elektriske stasjoner.Vi tilbyr både AC- og DC-kabel systemer for kraftfordeling og overføring, på land eller ubåtforbindelser.Våre kunder krever produkter og løsninger som tilbyr høyeste standard for sikkerhet og enestående pålitelighet.

Og det er akkurat det vi tilbyr.

NO - view products - E-verkskabler