Generation, Transmission & Distribution

OVERSIKT

Kobler dagens innovasjoner med morgendagens kraftmuligheter

Kabelløsningene våre er ryggraden i neste generasjons nett og muliggjør forbindelser som tidligere var umulige.

 

Prysmians kabelløsninger er en integrert del av kraftnett over hele verden. Vi hjelper store transmisjonssystemoperatører (TSO-er), utviklere av havvind og kraftselskaper med å utvikle kraftoverførings- og distribusjonsnett.

Vi er uovertrufne når det gjelder produksjon og installasjon, og har en urokkelig satsing på forskning og utvikling.

Vi designer, produserer og installerer jord- og sjøkabelsystemer for høy og ekstra høy spenning, og leverer nettverkskomponenter, verdiøkende ingeniørtjenester samt overvåkings- og vedlikeholdssystemer og -tjenester.

Vårt engasjement for energiomstillingen

Regjeringer og selskaper over hele verden har satt seg ambisiøse mål om "netto nullutslipp" for å oppnå overgangen fra fossilt brensel til fornybare energikilder og dermed redusere trusselen om klimaendringer og deres uforutsigbare konsekvenser. Men denne viktige energiomstillingen og nullutslippsmålene kan mislykkes hvis kraftnettene ikke er tilstrekkelig integrerte, utbredte, effektive og smarte.

 

 

 

Overgangen til fornybar energi kan ikke skje uten muligheten til å overføre og distribuere strøm fra steder der "grønn" energi genereres, som vind- og solparker, til fjerntliggende byer og fabrikker der den trengs. Kablene våre er ryggraden i neste generasjons kraftnett.

Prosjektledelse og -gjennomføring

Vi bryter ny mark innen levering av kabelprosjekter.

Vi har en solid og effektiv tilnærming til prosjektledelse som maksimerer kapasiteten og kompetansen til våre kvalifiserte team og enkeltpersoner i kombinasjon med konsernets omfattende produksjonskapasitet og installasjonsutstyr.

Vi leverer nøkkelferdige tjenester for bygging av undersjøiske kraftforbindelser for høyeffektsammenkoblinger og for store havvindparker.

Vår flåte av kabelleggingsfartøyer - Giulio Verne, Cable Enterprise, Ulisse og Leonardo da Vinci - gjør det mulig for oss å installere sjøkabler over hele verden, fra grunt vann til 2000 meters dyp.

Vi kombinerer både den omfattende erfaringen som er viktig i denne sektoren, og de banebrytende løsningene for å realisere de undersjøiske forbindelsene kundene våre trenger.

UTILITIES

Muliggjør energiomstillingen

Klimaendringene er den største globale utfordringen som samfunnet står overfor i dag. En betydelig avkarbonisering må oppnås for å takle dette problemet. Den kollektive responsen har vært en oppfordring til utvidelse og integrering av fornybar energi. Dette whitepaperet illustrerer megatrendene i energiomstillingen, forklarer hvordan effektive, smarte og grønne kraftnett er avgjørende for å lykkes i denne prosessen, og beskriver hvordan Prysmian Group kan være en "game changer" i dette scenariet.

Produktfamilier

Inside Utilities & Power Grids

HV-SUBMARINE

Høyspent- og undersjøisk kraftoverføring

CAPABILITIES

Installasjonskapasitet og undervannsløsninger

power-distribution

Kraftdistribusjon