NO - Header - Strømkabler

Strømkabler

Kobler hjem og bedrifter med energi

Strømkabler

NO - text - E-verk - installation

Kabelløsninger til elinstallasjon

Prysmian Group tilbyr et komplett kabelområde med lav- og middelspenningskabler, for eksempel installasjonskabler, fleksible ledninger og gummi kabler, industrisikre og EMC skjermede kabler, instrumenterings- og kontrollkabler. Kabelinstallasjon spiller en avgjørende rolle i distribusjon av elektrisitet og kommunikasjon i boliger, leiligheter, kontorer og industri. Alle våre faste installasjonskabler følger HMS-sikkerhets- og kvalitetsstandarder. Dette sikrer større verdi for kunder og sluttbrukere og skaper en bærekraftig og lønnsom fremtid for alle.

 

NO - text - E-verk - Everk

Kabelløsninger for elnettet

Prysmian Group hjelper store transmisjonssystemoperatører (TSOer) og verktøy for å realisere sine energioverførings- og distribusjonsnett. Vi designer, produserer og installerer både HV og EHV underjordiske og ubåtkabelsystemer, inkludert nettverkskomponenter og overvåkings- og vedlikeholdssystemer og -tjenester. Og selvfølgelig har vi også LV og MV kabler for bruk i distribusjonsnettverket. Konsernets gjennomføring av nøkkelferdige prosjekter er uovertruffen, og vi er fullt dedikert til kontinuerlig forskning og utvikling av nyskapende teknologier og prosesser.

NO - View product - Strømkabler

Kabler til installasjon og e-verk

IT - Products&Solutions - Power Grids - Last News

/  Siste nytt

Products & Solutions
Products & Solutions
Products & Solutions
Products & Solutions
Nyheter
02/02/2018
Products & Solutions