Prysmian Group leverer intelligente kabler med RFID-teknologi

Prysmian Group leverer intelligente kabler med RFID-teknologi

Draka i pilotprosjekt med Digibygg

30 Apr 2018

Leverer PRY-ID til Digibygg-pilot
PRY-ID er kort fortalt intelligente kabler. Kabler med integrerte RFID merker i kablen som gir helt nye muligheter for merking og dokumentasjon. Utviklingen av PRY-ID startet sommeren 2016 og produksjonen er nå i gang, forteller en stolt utvikler, produktsjef i Draka Norsk Kabel, Birger Hodt. Foreløpig er produktet kun tilgjengelig for DigiBygg, som skal teste PRY-ID™ i sitt pågående byggeprosjekt på Gol der det skal bygges en ny vegtrafikkstasjon på oppdrag fra Statens vegvesen. Digibygg er et overordnet prosjekt som har som mål å fremme bruken av digitalisering og smartteknologi i Statsbyggs byggeprosjekter. 

Statsbygg ønsker å prøve ut noen av de mulighetene bruk av passive RFID-tags integrert med sensorikk kan gi på ulike områder, for enten bygningenes drift eller for sluttbruker. Vi planlegger blant annet en test knyttet til RFID-kabler på Statens vegvesens Gol-prosjekt. Det vil gi muligheter både for å grovlokalisere kabeltrasé, finne «riktig» enkeltkabel blant flere i felles trasé, finne kabelskjøter samt få detaljert dokumentasjon av kabelen og overvåking av utvikling i parametre fra sensorikken (som for eksempel kabeltemperatur)

Dette vil lette senere gjenfinning, feilsøking, statusinformasjonsinnhenting med mer hos kabeleier og kabeldrifter, sier prosjektkoordinator i Digibygg, Jan Myhre.

 

Hva er PRY-ID?

PRY-ID – et produkt med mange fordeler:

 • Tidsbesparende
 • Kostnadseffektivt
 • Økt sikkerhet
 • Unngår feilmerking i installasjonen
 • Trenger ikke ettermontert merking på kabel
 • Korrekt identifikasjon og nøyaktig sporbarhet i etasjeskiller, brannbarrierer og kabelstiger
 • Trådløs overføring av data
 • Merkingen er globalt unik og ekstremt varig
 • Basert på GS1-standardene, som er standardisert og utbredt både globalt og nasjonalt
 • PryID er en rimelig og tidsbesparende nyvinning for alle installatører, byggherrer og  sluttbrukere
 • Krever ikke batteri, og er en robust og varig teknologi