Prysmian Group i Norge -Draka Norsk Kabel

Prysmian Group i Norge -Draka Norsk Kabel

Draka Norsk Kabel - globalt og lokalt

Fra de dypeste hav og gruver opp til sattelitter som kretser rundt jorden, finner du produkter som er utviklet av oss. Draka Norsk Kabel er en del av det globale konsernet Prysmian Group. Denne tilhørigheten gir oss en ekstra styrke og bidrar til at vi på best mulig måte møter våre kunder på et lokalt nivå.

Uansett hvor store vi er, er det takket være våre kunder og forretningspartnere at vi eksisterer og vokser. For å kunne imøtekomme våre kunder på best mulig måte må vi ha kunnskaper om kundenes behov. Da er det ikke nok å sitte på et kontor mange hundre mil borte. For å forstå ulike årstider, kulde, varme, sol og vann, samt alt annet som påvirker en kabels funksjon her i Norden, er det viktig å være tilstede! For å løse de lokale utfordringene utnytter vi fordelene det gir å være en del av en stor og solid organisasjon.

Vi er en del av verdens største produsent av funksjonelle og sikre kabler innenfor både energi og telekommunikasjon.

EN-PIC-0

En hel verden av muligheter

Draka Norsk Kabel kan skreddersy kabelløsninger som passer perfekt til ditt behov. Vi har 17 forsknings- og utviklingssentre rundt i verden. Lokal kunnskap sammen med en verdensomspennende ekspertise på å utvikle kabler kommer alle våre kunder i Norden tilgode.

EN-PIC-01-img

EN-PIC-1

Ingen utfordring er for stor eller for komplisert

Draka Norsk Kabels viktigste fokus er kunden! I vårt arbeid er det kundenes spesifikke krav som er den viktigste driveren, enten det gjelder produktutvikling, leveranser, tilstedeværelse eller service. Videre imøtekommer vi bransjekrav og gjør store investeringer innenfor innovasjon.

En rask og smidig organisasjon, med korte beslutningsveier gjør det mulig å være effektive overfor kundens krav, ønsker og behov.

I Draka Norsk Kabel etterstreber vi å være best på vårt område både med hensyn til produkt og service!