EN - Footer - Privacy policy - Header headquarters

EN - Footer - Privacy policy - Text

Personvernpolitikk Norge

Introduksjon

Disse retningslinjene tar sikte på å gi detaljert beskrivelse av behandlingen og de relaterte metodene for bruk av persondataene til de som bruker/besøker dette nettstedet. Disse finner du ved å gå til nettadressen "no.prysmiangroup.com".

Som bruker eller besøkende bør du lese retningslinjene nøye før du sender personopplysninger og/eller fyller ut eventuelle elektroniske skjemaer som er lagt ut på dette nettstedet.

Denne informasjonen er gitt i henhold til EUs personverndirektiv og den italienske personvernloven (§ 13 i lovdekret nr. 196/03), samt norsk lov (av 14. april 2000 nr. 31) om behandling av personopplysninger.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig er Prysmian S.p.A - et selskap som er stiftet i henhold til italiensk lov, med hovedkontor i Viale Sarca 222 - 20126 Milano (Italia) (heretter bare kalt "Prysmian").

Listen over oppdaterte dataprosessorer, datterselskaper og tilknyttede selskaper kan fås ved å sende en forespørsel til [email protected]

Formålet med denne personvernpolitikken

Denne personvernerklæringen gjelder kun for dette nettstedet, og ikke for andre nettsteder som ikke eies av Prysmian, og som man får tilgang til ved å navigere i lenkene.

Policy og informasjon

Dette nettstedets viktigste funksjon er å gi informasjon om aktivitetene til selskapene i Prysmian-gruppen. I de fleste tilfeller er det derfor ikke nødvendig å innhente brukerens personopplysninger.

I visse tilfeller, som for i eksempel "newsletter"-avsnittet, må vi be brukeren om å fylle ut et datainnsamlingsskjema, for at vi skal kunne overføre newsletteret. I disse tilfellene kan brukeren alltid velge om han/hun vil oppgi sine persondata eller ikke. Her vil du finne en personvernerklæring som forklarer bruken av dataene, samt annen informasjon som kreves av loven. Vi anbefaler at du leser disse meldingene, før du oppgir dataene dine.

I tillegg, hvis det i begrensede tilfeller skulle være nødvendig å samle inn persondata for andre formål, vil dette bli tydelig angitt i personvernerklæringene, i overensstemmelse med loven, for å sikre åpenhet og brukerbevisstheten.

Disse informasjonene tar sikte på å definere grensene og metodene for behandling av persondata for hver tjeneste. I henhold til disse kan brukeren fritt uttrykke sitt samtykke (om nødvendig), og eventuelt tillate datainnsamling og etterfølgende bruk av disse.

Navigasjonsdata

Datamaskinene og programvareprosedyrene som brukes til å drive dette nettstedet henter, under normal drift, inn noen persondata som det er underforstått vil bli overført når man bruker internett kommunikasjonsprotokollene.

Denne kategorien av data omfatter: IP-adresser, nettlesertype, operativsystem, domenenavnet og nettstedadressene som du logger deg inn og ut av, informasjon om sidene som brukerne besøker på nettstedet, klokkeslettet for besøket, hvor lenge brukeren blir værende på en enkelt side, analyse av den interne stien og andre parametere om brukerens operativsystem og datamiljø.

Disse tekniske/informatiske dataene samles inn og brukes bare på en aggregert og ikke umiddelbart gjenkjennelig måte. De kan bli brukt til å fastslå ansvar i tilfelle hypotetiske forbrytelser mot nettstedet, eller eventuelt på forespørsel fra offentlige myndigheter.

Informasjonskapsler (kryssreferanse)

Vennligst se cookie-policyen (inserire link) for informasjonskapsler som installeres av denne nettsiden.

Omadressering til andre nettsteder

Fra dette nettstedet kan du koble deg gjennom spesielle lenker til andre nettsteder som tilhører både selskaper i Prysmian-gruppen og tredjeparter. Prysmian frasier seg ethvert ansvar for hvordan personopplysningene blir behandlet i eventuelle tredjeparters nettsider, og for hvordan tredjeparter behandler påloggingsinformasjonen.

Metoder for databehandling og -oppbevaring

Behandlingen av personopplysninger utføres hovedsakelig ved hjelp av elektroniske prosedyrer og media, og bare så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen. Brukeren har allikevel rett til å få sine data slettet av legitime grunner.

Frivillige dataopplysninger

Brukeren kan selv velge - med mindre annet er spesifisert - om han/hun ønsker å oppgi dataopplysningene, men dersom han/hun avslår, kan det være umulig å utføre forespørselen eller den angjeldende virksomheten.

Sted for databehandling

Databehandlingen for dette nettstedets nettjenester utføres hos Softec S.p.A - Piazzale Lugano, 19 20158 Milano (Italia), som er ansvarlig for serveren. Personopplysningene blir kun behandlet av selskapets tekniske personale, som har spesielt ansvar for behandlingen, eller av de som er ansvarlig for det sporadiske vedlikeholdet. Disse personene har fått spesifikke instruksjoner om at disse dataene skal behandles konfidensielt.

Dataflyt og -overføring

Dataene kan brukes av Prysmians ansatte som har ansvaret for behandlingen og som har fått instruksjon om hvordan de skal behandles, samt tredjeparter som utfører arbeidet på vegne av Prysmian og som utfører databehandlingen under Prysmians ledelse og kontroll, i den hensikt å oppfylle de kontraktsmessige forpliktelsene på vegne av Prysmian.

Persondataene vil ikke bli videreformidlet til ukjente mottakere.

Detaljert informasjon om databehandlernes navn kan fås ved å skrive til [email protected]

Overføring av data til utlandet

På grunn av Prysmians internasjonale natur, kan dataene bli overført til utlandet og bli behandlet der - men kun for formålene som er beskrevet ovenfor - av Prysmian-gruppens selskaper med sete i EU og land utenfor EU. 

I slike tilfeller er persondata som blir sendt til utlandet underlagt spesifikke garantier for beskyttelse av personopplysningene, gjennom standard kontraktklausuler for personvern, som er godkjente av EU-kommisjonen, eller gjennom tilsvarende garantier.

Rettighet til vern av personopplysninger

Når det gjelder behandling av personopplysninger, har vedkommende rett til når som helst å få bekreftet hvorvidt dataene finnes eller ikke, og å få dette bekreftet i et forståelig format. Vedkommende har også rett til å få vite innholdet og opprinnelsen til dataene, kontrollere nøyaktigheten eller be om at disse kompletteres, oppdateres eller rettes. Til slutt har vedkommende rett til å be om at dataene blir slettet eller anonymisert, eller be om at databehandling som er i strid med loven blir stanset. Videre kan de motsette seg behandling av persondataene av legitime grunner.

Forespørsler skal rettes til [email protected]

Oppdatering av policy

Sannsynligheten for at nye lover kan tre i kraft, samt den kontinuerlige utviklingen og oppdateringen av brukertjenestene, kan gjøre det nødvendig å endre metodene for behandling av personopplysninger. Det er derfor mulig at retningslinjene kan bli endret over tid. Vi ber derfor de besøkende å sjekke jevnlig denne siden. Av denne grunn utheves datoen for den siste oppdateringen av dette personverndokumentet.

 

Opprettelsesdato: 24.4.2017

Siste oppdatering: 24.4.2017