Aibel AS gir Prysmian Group Norge AS kabelkontrakt for Johan Sverdrup P2

Aibel AS gir Prysmian Group Norge AS kabelkontrakt for Johan Sverdrup P2

Categories: Corporate Oil & Gas

Aibel AS awards cable contract to Prysmian Group Norge AS for Johan Sverdrup P2

06 Nov 2018

Drammen, 6. november 2018, Aibel AS tildeler Prysmian Group Norge kabelkontrakt for Johan Sverdrup P2 - Prosessplattform. Kontrakten innebærer 601 tonn kabel produsert i 2019 og 2020. 425 tonn av kablene vil bli produsert på fabrikken i Drammen, mens de resterende 176 tonn er spesialkabler laget i samarbeid med, eller produsert i, Prysmian Groups fabrikk i Wuppertal.

Johan Sverdrup
Johan Sverdrup-feltet er lokalisert i Nordsjøen, ca. 160 km vest av Stavanger. Feltet har en utstrekning på ca. 200 km2, og vanndybden i området er 110-120 m.

På grunn av størrelsen på feltet vil Johan Sverdrup bygges ut i flere faser, der den første utbyggingsfasen (fase 1) omfatter et feltsenter bestående av 4 plattformer, 3 havbunnsinstallasjoner knyttet til feltsenteret, eksportrørledninger for olje og gass, samt anlegg for overføring av kraft fra land. Johan Sverdrup fase 2, omfatter økning av prosess kapasiteten på feltet med å bygge en ny prosess plattform (P2), oppkobling av produksjonsinnretninger på satellittområdene Avaldsnes, Kvitsøy og Geitungen samt kraft fra land til Utsira høyden.

Prysmian Group Norge AS
Prysmian Group Norge AS er en del av Prysmian Group som er et verdensledende selskap innen produksjon av høyteknologiske kabler og systemer til energi- og telekommunikasjon. Selskapet hadde i 2017 en omsetning på over EUR 11 milliarder, med tilhold i mer enn 50 land, med 112 fabrikker og rundt 30.000 ansatte.
 

---

Drammen, 6 November 2018, Aibel AS awards Prysmian Group Norge with cable contract for Johan Sverdrup P2 – Process Platform. The contract will be good for 601 tons of cable produced in 2019 and 2020. 425 tons of the cables will be produced in the factory in Drammen, while the remaining 176 tons are special cables made in collaboration, or sourced, from Prysmian Group’s plant in Wuppertal.

Johan Sverdrup
Johan Sverdrup Field is located in the North Sea, approx. 160 km west of Stavanger. The field has an extent of approx. 200 km2, and the water depth in the area is 110-120 m.

Due to the size of the field, Johan Sverdrup will be expanded in several phases, where the first phase of development (phase 1) comprises a field center consisting of 4 platforms, 3 seabed installations connected to the field center, oil and gas export pipelines, and power transmission country. Johan Sverdrup Phase 2, involves increasing process capacity in the field by building a new process platform (P2), connecting production facilities to the Avaldsnes, Kvitsøy and Geitungen satellite areas as well as power from land to Utsira Hill.

Prysmian Group Norge AS
Prysmian Group Norge AS is a part of Prysmian Group, a world-leading company in the production of high-tech cables and systems for energy and telecommunications. The company had a turnover of more than EUR 11 billion in 2017, with more than 50 countries, with 112 factories and around 30,000 employees.