Prysmian Group inngår samarbeid med Elon Musk og Tesla

Prysmian Group inngår samarbeid med Elon Musk og Tesla

PRYSMIAN GROUP HAR BESLUTTET Å BISTÅ TESLA, NEOEN OG AUSTRALSKE MYNDIGHETER I DERES PROSJEKT FOR Å ØKE ANDELEN FORNYBAR ENERGI I SØR-AUSTRALIA.

13 Aug 2019

Ettersom den globale treden peker mot en overgang fra fossil energi til fornybar energi, er en av de største utfordringene å sikre effektiv og stabil distribusjon og integrering av grønn energi fra desentraliserte kraftprodusenter.

Den økende andelen av fornybar energi fører til at strømnettet må tilpasse seg effektene av ny kraftproduksjon. Fossile energikilder som kull og gass har fordelen av å være enklere å kontrollere og dermed forutsigbare for nettleverandørene. Fornybare kilder som vind og sol er væravhengige og dermed mer uforutsigbare.

Hva skjer dersom skyer dekker for solen eller vinden løyer? Og hvordan påvirkes strømnettet av overproduksjon av strøm i forhold til etterspørselen dersom solen ikke slutter å skinne og vinden fortsetter å blåse? Hvordan kan vi sikre forutsigbar forsyning av grønn energi og holde energitapet så lavt som mulig samtidig som vi reduserer andelen konvensjonell energi i strømnettet? Bedre energilagring kan være riktig svar. Effektiv energilagring blir vurdert til å være den mest effektive løsningen for å sikre stabilitet i strømnettet av nettoperatører så lenge teknologien blir god nok.

Bedre energilagring er forslaget til Elon Musk og hans team, da Tesla planla å bygge verdens strøste batterianlegg i Sør-Australia med hensikt å løse myndighetenes bekymringer for over- og underproduksjon av elektristet. Tesla har inngått samarbeid med det franske selskapet Neoen og Sør-Australienske myndigheter for å bygge et 100 MW lithium-ion lagringsanlegg som vil utfylle statens forpliktelser til fornybar energi. Anlegget vil være tilknyttet Neons 99 turbiner ved Hornsdale Wind Farm og koblet til AC-transmisjonsnettet. Hensikten er at anlegget skal lagre ubrukt fornybar energi, samt forsyne strømnettet med grønn elektrisitet når etterspørselen er høy. Anlegget vil være nok til å forsyne over 30.000 hjem, tilnærmet det samme antall boliger som opplevde «blackout» i samme område i 2018.

Lagringanlegget vil øke stabiliteten til strømnettet ved bidra til balanse i strømnettet under «peak hours» når etterspørselen er på sitt høyeste.

Prysmian Group tok utfordringen på strak arm og har vedtatt å delta i Telsa og Neoen sitt innovative prosjekt ved å levere 33-kV kvalitetskabler til Hornsdale Wind Farm.

«Vi er stolte av å være en del av den fantastiske utviklingen i den sørlige australske energisektoren. Dette Tesla / Neoen-initiativet vil sette Sør-Australia på kartet som globale ledere innen fornybar energi, og våre kabler skal sørge for å hjelpe til med at dette skjer!»

- Fredrik Persson

CEO Prysmian Group Australia

 

Prysmian Group har levert 69 km med enkel og multi-core 33kV kabel til Hornsdale Wind Farm. Medium voltage kablene bruker Prysmian Group sin avanserte «Termitex (R)» for beskyttelse mot termitter.